Οι πλήρως εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αρχικά κάνουν μία επίσκεψη στον χώρο σας για να έχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων!

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για συστήματα Server, Υπηρεσίες Cloud
  • Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων - Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος Backup
  • Έλεγχος υλικού (hardware) - Παρακολούθηση για σφάλματα υλικού
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
  • Ασφάλεια δικτύων - Έλεγχος για κενά ασφαλείας
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης
  • Εγκατάσταση εικονικών μηχανών (Virtualization)
  • Εγκατάσταση - Αναβάθμιση - Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος