Στην καμπάνια Google Adwords για την ιστοσελίδα σας γίνεται στόχευση των πιο αποτελεσματικών λέξεων-κλειδιών όσον αφορά τον αριθμό αναζητήσεων

Η καμπάνια Pay Per Click (PPC) είναι ένα μοντέλο διαφήμισης στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση επισκεπτών με πολύ χαμηλό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαφημιζόμενος καλείται να πληρώσει από λίγα λεπτά του ευρώ για κάθε κλικ στη διαφήμισή του.

Επιλέγοντας την προβολή σας μέσω Google Adwords, η ιστοσελίδα σας θα εμφανίζεται με link πάνω ή δεξιά σε σχέση με τα αποτελέσματα της Google