Οι πλήρως εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αρχικά κάνουν μία επίσκεψη στον χώρο σας για να έχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων!

Πολλές φορές δεν είναι εύκολη η απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση των γραφείων μιας επιχείρησης γιατί είναι μια πολυέξοδη λύση ακόμα και αν πρόκειται για μικρές αποστάσεις.

Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται ευρέως τα Virtual Private Networks (δίκτυα VPN) τα οποία καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός ιδιωτικού δικτύου μέσω της σύνδεσης με το Internet, αλλά στην ουσία δεν απαιτούν απευθείας σύνδεση ενσύρματη ή ασύρματη των χώρων μίας εταιρείας.

Μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο VPN για να συνδέσει πολλά απομακρυσμένα σημεία της, όπως σημεία πώλησης, υποκαταστήματα, δίκτυο συνεργατών, με έναν τρόπο που θα τη βοηθήσει να λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

  • Δυνατότητα ένωσης απομακρυσμένων κτιρίων μεταξύ τους για εξυπηρέτηση υπηρεσιών αποθήκης, λογιστικού προγράμματος, κοινόχρηστων αρχείων
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης (Remote) με την εταιρεία σας με εγκατάσταση δικτύου VPN